Entries by kristaps

Projekts ir sācies!

2015. gada maija sākumā projekta partneri ir uzsākuši darbu pie projekta “Apmācību kursa un studiju programmas „Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti” moduļa izstrāde” īstenošanas. Šajā sadaļā turpmāk informēsim Jūs par projekta norisi.

Starting the project

In the beginning of May 2015 the project partners have started work on implementation of the project “Development of a training course and study program module „Socio-economic aspects of the climate technology for bioeconomy sector””. Here we will inform you about the progress of the project.