Projekts ir sācies!

2015. gada maija sākumā projekta partneri ir uzsākuši darbu pie projekta “Apmācību kursa un studiju programmas „Bioekonomikas sektora klimata tehnoloģiju sociāli ekonomiskie aspekti” moduļa izstrāde” īstenošanas. Šajā sadaļā turpmāk informēsim Jūs par projekta norisi.