Dalības maksa

Dalības maksa atšķiras atkarībā no Jūsu statusa un apmaksas datuma. Dalības maksā ietilpst konferences izdevumi saistībā ar rakstu krājumu, kafijas pauzēm, pusdienām, konferences atklāšanas pasākumu, kā arī organizatoriskās izmaksas.

Referentiem

 • Agrā reģistrēšanās
 • Vēlā reģistrēšanās
 • Reģistrējoties uz vietas
 • līdz 2018. gada 1. aprīlim
 • līdz 2018. gada 1. maijam
 • Reģistrējoties uz vietas
 • 180 EUR
 • 230 EUR
 • 250 EUR

Dalībniekiem no Baltijas valstīm un Austrumeiropas tiek piedāvāta samazināta dalības maksa.

Referentiem (samazināta dalības maksa)

 • Agrā reģistrēšanās
 • Vēlā reģistrēšanās
 • Reģistrējoties uz vietas
 • līdz 2018. gada 1. aprilim
 • līdz 2018. gada 1. maijam
 • Reģistrējoties uz vietas
 • 130 EUR
 • 180 EUR
 • 200 EUR

Maģistra un doktora studiju programmu studentiem, uzrādot apliecinošus dokumentus, tiek piedāvāta samazināta dalības maksa.

Studentiem (samazināta dalības maksa)

 • Agrā reģistrēšanās
 • Vēlā reģistrēšanās
 • Reģistrējoties uz vietas
 • līdz 2018. gada 1. aprīlim
 • līdz 2018. gada 1. maijam
 • Reģistrējoties uz vietas
 • 100 EUR
 • 150 EUR
 • 180 EUR

Ņemiet vērā, ka vismaz vienam referāta autoram (ja referātam ir vairāki autori) jāreģistrējas konferencei un jāapmaksā pilna dalības maksa. Viena dalības maksa sedz referāta prezentēšanas un publicēšanas (ja to divi recenzenti apstiprina publicēšanai) izmaksas.

Dalības maksa jāveic līdz noteiktajam datumam ar bankas pārvedumu. Veiciet dalības maksas apmaksu ar zemāk norādītajiem rekvizītiem un norādot maksājuma mērķi – „MTIP2018”.

Saņēmēja rekvizīti

Saņēmēja nosaukums Rīgas Tehniskā universitāte,

E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte,

Lietišķās valodniecības institūts

Maksājuma mērķis L8478, MTIP2018 konferences dalības maksa
PVN Reģ. Nr. LV90000068977
Adreses Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1658
Banka VALSTS KASE
IBAN konts Nr. LV96TREL915101R000000
SWIFT kods TREL LV 22