Temati

Starptautiskā konference “Meaning in Translation: Illusion of Precision” būs veltīta šādiem teorētiskiem un praktiskiem tematiem: terminoloģijas standartizācija un harmonizācija; nozīmes pragmatiskie, semantiskie un gramatiskie aspekti tulkošanā; sakrālo, juridisko, poētisko, reklāmas, zinātnisko un tehnisko tekstu tulkošana.

Aicinam iesniegt referātu pieteikumus angļu, franču, vācu vai latviešu valodā par kādu no konferences tematiem:

  • (R)evolūcija tulkojumzinātnē;
  • zinātniskais un tehniskais diskurss;
  • politiskais diskurss;
  • tulkošanas teorijas un prakse;
  • terminoloģija;
  • teksta/korpusa valodniecība;
  • semantika un pragmatika;
  • tulkošanas digitālie aspekti;
  • e-studijas un digitālās humanitārās zinātnes.