Svarīgi konferences datumi

  • Kopsavilkuma iesniegšanas termiņš
  • Paziņojums par dalības apstiprināšanu
  • Konference „MTIP 2018”
  • 2018. gada 31. janvāris
  • 2018. gada 1. marts
  • 2018. gada 16.–19. maijs

LŪDZU, SEKOJIET LĪDZI IZMAIŅĀM, JO NEPAREDZĒTU IEMESLU DEĻ DATUMI VAR MAINĪTIES!