Zinātniskā komiteja

 • Vadītāja: Larisa Iļinska, Dr.philol.
 • M. Teresa Cabré Castellví
 • Gerhard Budin
 • Pamela Faber Benitez
 • Gregory M. Shreve
 • Michael Cronin
 • Marina Platonova
 • Piotr Cap
 • Rute Costa
 • Jose Lambert
 • Gunta Ločmele
 • Reine Meylaerts
 • Colette Mrowa-Hopkins
 • Christina Schaeffner
 • Jānis Sīlis
 • Zaiga Ikere
 • Andrejs Veisbergs
 • Rita Temmerman
 • Tatjana Smirnova
 • Enn Veldi
 • Atis Kapenieks
 • Profesore, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Republika
 • Profesore, Pompeu Fabra Universitāte, Spānijas Karaliste
 • Profesors, Vīnes Universitāte, Austrijas Republika
 • Profesore, Granadas Universitāte, Spānija
 • Profesors, Kentas valsts universitāte, ASV
 • Profesors, Dublinas Pilsētas universitāte, Īrija
 • Profesore, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Republika
 • Profesors, Lodzas Universitāte, Polijas Republika
 • Profesore, Lisabonas Jaunā universitāte, Portugāle
 • Profesors, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģijas Karaliste
 • Profesore, Latvijas Universitāte, Latvijas Republika
 • Profesore, Lēvenes katoļu universitāte, Beļģijas Karaliste
 • Profesore, Flindersa Universitāte, Austrālijas Savienība
 • Profesore, Astonas Universitāte, Apvienotā Karaliste
 • Profesors, Ventspils Augstskola, Latvijas Republika
 • Profesore, Daugavpils Universitāte, Latvijas Republika
 • Profesors, Latvijas Universitāte, Latvijas Republika
 • Profesore, Briseles Erasmus augstskola, Beļģijas Karaliste
 • Docente, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Republika
 • Profesors, Tartu universitāte, Igaunijas Republika
 • Vadošais pētnieks, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Republika