Pieteikšanās

Referātu pieteikumu iesniegšanas kārtība:

    • Referāta pieteikums jāiesniedz elektroniski, izmantojot EasyChair.
    • Visi iesniegtie referāta pieteikumi tiks recenzēti. Referāta pieteikumā ir skaidri jānorāda mērķi, izpētes metodes un secinājumi.
    • Referāta pieteikums nedrīkst būt garāks par 350 vārdiem un tam jābūt uzrakstītam vienā no konferences darba valodām.
  • Pēc referāta pieteikuma recenzēšanas uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums par pieteikuma akceptēšanu / noraidīšanu.

Referāta pieteikuma iesniegšana, izmantojot EasyChair: 

1. solis: Reģistrējieties – aizpildiet pieteikuma veidlapu. Sistēma nosūtīs uz e-pastu paziņojumu par tālāko kārtību reģistrācijai.

Ja Jums jau ir EasyChair konts, tad izmantojiet to, lai pieteiktos šai konferencei. 

2. solis: Ejiet uz EasyChair MTIP2018 referāta pieteikuma iesniegšanas lapu.

3. solis: Izvēlieties NEW SUBMISSION.

4. solis: Aizpildiet pieteikuma formu atbilstoši instrukcijām.

PIEZĪME: Pēc veiksmīgas referāta pieteikuma iesniegšanas uz e-pastu tiks nosūtīts paziņojums no EasyChair.

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai problēmas saistībā ar referāta pieteikuma iesniegšanu, lūdzu sazinieties ar mums!